Disclaimer

De website van Gelre ziekenhuizen wil patiënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Gelre ziekenhuizen heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van
deze website. Desondanks accepteert Gelre ziekenhuizen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen
die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie. Aan de informatie die is opgeslagen
in www.werkenbijgelre.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt Gelre ziekenhuizen het op prijs
als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden meldt aan afdeling Communicatie via: communicatie@gelre.nl 

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Gelre ziekenhuizen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan: aan afdeling Communicatie via: communicatie@gelre.nl

Links

Op de website van Gelre ziekenhuizen is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Gelre ziekenhuizen en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite www.werkenbijgelre.nl aan de Gelre ziekenhuizen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet kenbaar gemaakt, niet door Gelre ziekenhuizen bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Zie ook het privacy statement.

Verwijzing naar informatie en diensten

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Gelre ziekenhuizen. Gelre ziekenhuizen spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (tekst/foto/video/etc) van www.werkenbijgelre.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Gelre ziekenhuizen heeft.

Wijzigingen

Gelre ziekenhuizen behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.werkenbijgelre.nl van kracht.

Colofon

Eindredactie: Afdeling Recruitment
Webmaster: Afdeling Recruitment
Techniek: AFAS
Fotografie: Afd. Medische Fotografie
Gelre ziekenhuizen, KvK-nummer: 08083266

© Copyright Gelre ziekenhuizen 2018

 

 

Zorg beter voor elkaar

HOME                             PRIVACY
DISCLAIMER                  COOKIES                  CONTACT

Volg ons