Projecten Apeldoorn

Er is veel zinvol werk te doen voor vrijwilligers in Gelre ziekenhuizen. Onder de beschreven projecten zijn werkzaamheden die al sinds jaren worden gedaan. Daarnaast zijn er nieuwe projecten. Gelre ziekenhuizen speelt in op de vraag van het moment. In Gelre Apeldoorn kennen we de volgende projecten:

Gastvrouw/gastheer polikliniek

Taken van de vrijwilliger zijn:

 • patiënt informeren over de juiste route naar de poliklinieken en andere afdelingen;
 • zo nodig patiënt begeleiden naar poliklinieken/afdelingen;
 • bezorgde bloemen naar de diverse afdelingen brengen.

Gastvrouw/gastheer kliniek

Taken van de vrijwilliger zijn:

 • de bloemen verzorgen op de afdeling;
 • boodschappen doen in het winkeltje;
 • patiënt die naar huis gaat begeleiden naar de uitgang;
 • patiënten voorlezen of samen een spelletje doen (bijv. met beleveniskoffer op B6);
 • patiënt vergezellen naar een onderzoek;
 • tijd maken voor het soms zo broodnodige gesprekje met een patiënt.

Gastvrouw/gastheer Spoedeisende Hulp

Taken van de vrijwilliger zijn:

 • patiënten en bezoekers ontvangen en begeleiden naar de wachtkamer;
 • koffie en thee aanbieden.

De werkzaamheden kunnen per afdeling verschillen. Maar nooit: verpleegkundige taken!

Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis en zijn in de tijd dat zij hier verblijven ook flink ziek. Dit betekent intensieve zorg voor de verpleging. De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn een welkome aanvulling van hun taken.

Buitenterrein/rijden op golfkar

De vrijwilliger is het eerste aanspreekpunt op het buitenterrein en rijdt patiënten van de parkeerplaats naar het ziekenhuis en andersom.

Opvang patiënten dagbehandeling

De afdeling Dagbehandeling zet vrijwilligers in om de patiënten op te vangen die een kleine operatie krijgen en/of deze hebben gehad. Deze patiënten en hun begeleiders worden op hun gemak gesteld en krijgen een kopje koffie of thee aangeboden.

Koffie en thee ronddelen

Op meerdere poliklinieken gaan vrijwilligers langs de wachtkamers om een kopje koffie/ thee aan te bieden aan patiënten en zo nodig een praatje te maken met patiënten.

Gastvrouw/gastheer Orthopedisch Centrum

Taken van de vrijwilliger zijn:

 • verzorgt de bloemen op de afdeling;
 • doet boodschappen in het winkeltje;
 • begeleidt de patiënt die naar huis gaat naar de uitgang;
 • kan de patiënten voorlezen;
 • vergezelt de patiënten naar een onderzoek;
 • heeft tijd voor het soms zo broodnodige gesprekje met de patiënt;
 • biedt de patiënten op de polikliniek koffie en thee aan.

Gastvrouw/gastheer Informatiepunt mantelzorg in centrale hal

Dit informatiepunt is gestart op 8 november 2017 met twee vrijwilligers. Mantelzorgers kunnen hier met hun verhaal terecht, vragen stellen en vrijblijvend informatie krijgen over de diverse mantelzorgorganisaties. Er is een actieve samenwerking met Stichting de Kap, Stedelijk Knooppunt Mantelzorg. Dat is een vrijwilligers organisatie die veel kennis en ervaring heeft met ondersteuning van mantelzorgers.

Het informatiepunt is open op dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur.
Het is fijn als er vrijwilligers bij komen. Lijkt u dit leuk? Meldt u zich dan aan!

Taken van de vrijwilligers zijn:

 • luisterend oor bieden;
 • mondelinge en schriftelijke informatie verstrekken over mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers;
 • lotgenoten contact stimuleren.

Wij vragen:

 • interesse in het informeren en ondersteunen van mantelzorgers;
 • beschikbaarheid van minimaal 1-2 middagen per week;
 • 3x per jaar deelnemen aan een informatie/ evaluatie koffieochtend;
 • éénmaal per jaar (gratis) volgen van scholing / bijeenkomst over. mantelzorg georganiseerd door de Kap;
 • lezen van de (gratis) e-nieuwsbrieven van mantelzorgorganisatie zoals van de Kap;
 • een empathische en uitnodigende houding, communicatief vaardig.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten