Capaciteitsmanager

Details

Om invulling te geven aan het optimaliseren van de ziekenhuis-brede capaciteit op het totale patiënten aanbod heeft Gelre ziekenhuizen gekozen voor integraal capaciteitsmanagement. Na de kwartiermakers-fase waarin de capaciteitsorganisatie is neergezet zoeken zij een capaciteitsmanager die mede invulling geeft aan dit veranderingsproces.

Afdeling

Gelre ziekenhuizen, ontstaan vanuit een fusie in 1999, kent een relatief korte historie. Ze teren echter op een rijk en divers verleden. Inmiddels zijn ze een begrip waar het gaat over het verlenen van de juiste medisch specialistische zorg.

Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, werken ze elke dag aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen in hun verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Daarnaast vervult Gelre ziekenhuizen vanuit haar specifieke kennis en kunde op een aantal medische gebieden een bovenregionale functie en excelleert zij op het gebied van medisch specialistische basiszorg. Gelre Ziekenhuizen zoekt daarbij voortdurend naar een optimale afstemming tussen de wensen en behoeften van onze patiënten en kwalitatief hoogwaardige en tevens betaalbare zorgverlening.

Gelre ziekenhuizen heeft een STZ status die past bij de unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap.

Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk) organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. De kernwaarden van Gelre ziekenhuizen zijn persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend.

Gelre ziekenhuizen wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Zij hebben een ontwikkeling binnen de organisatie geïnitieerd waarbij leiderschap en eigenaarschap laag in de organisatie wordt neergelegd. Dit vraagt om een andere manier van werken en denken op alle niveaus. De Raad van Bestuur vervult hierbij een voorbeeld functie: benaderbaar, vernieuwend en inspirerend. Zij kijken naar de toekomst en trekken graag samen met de organisatie op.

Daarnaast is Gelre ziekenhuizen een regionaal ziekenhuis. Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren in de regio zoekt zij actief de samenwerking op met andere partijen. Deze samenwerking wordt ondersteund door een verdere digitaliseringsslag waarbij (fysieke) afstanden gemakkelijker overbrugd kunnen worden.

Werkzaamheden

Om invulling te geven aan het optimaliseren van de ziekenhuis-brede capaciteit op het totale patiënten aanbod heeft Gelre ziekenhuizen gekozen voor integraal capaciteitsmanagement. Na de kwartiermakers-fase waarin de capaciteitsorganisatie is neergezet zoeken zij een capaciteitsmanager die mede invulling geeft aan dit veranderingsproces.

Het capaciteitsorgaan:

• monitort in welke mate Gelre ziekenhuizen voldoet aan de doelstellingen die de organisatie op het terrein van capaciteitsmanagement stelt
• toetst jaarlijks de productieambitie van en de capaciteitsverdeling over de zorgeenheden op haalbaarheid
• toetst periodiek de voortgang van de productie ten opzichte van de productieambitie
• neemt ziekenhuis brede besluiten over onderwerpen op het gebied van capaciteitsmanagement
• werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en mandateert haar operationele beslissingsbevoegdheid aan de capaciteitsmanager

Doel van de functie

De capaciteitsmanager ontwikkelt en implementeert beleid en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van integraal capaciteitsmanagement binnen Gelre ziekenhuizen. De capaciteitsmanager is voorzitter van het zogenoemde capaciteitsorgaan. Deze afdeling is namens de zorgbesturen hét beslisorgaan op het gebied van capaciteitsmanagement binnen het ziekenhuis. Daarnaast geeft de capaciteitsmanager leiding aan de capaciteitsafdeling bestaande uit opname/planningsbureau, Transferbureau en adviseurs patiënten logistiek. 

De capaciteitsmanager

• houdt zich bezig met het opstellen en uitvoeren van beleid, gericht op kwaliteitsverbetering en –bewaking op het gebied van capaciteitsmanagement
• maakt jaarlijks een capaciteitsjaarplan en stuurt op de afgesproken resultaten en doelstellingen
• voorziet het ziekenhuisbestuur van informatie en advies en is verantwoordelijk voor het afstemmen van ziekenhuis brede vraag en aanbod. Hierbij zorg je voor draagvlak bij medisch specialisten en het ziekenhuismanagement
• is voorzitter van het capaciteitsorgaan en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur
• geeft vorm, inhoud en leiding aan het team dat de ondersteuningsorganisatie gaat vormen

De capaciteitsmanager werkt primair vanuit de locatie van het ziekenhuis in Apeldoorn, maar is tevens regelmatig werkzaam op de locatie in Zutphen.

Functie eisen

• Academisch werk- en denkniveau
• Ruime ervaring in een soortgelijke functie, bijvoorbeeld als lijnmanager, bij voorkeur binnen een ziekenhuis
• Ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen en beleidsontwikkeling
• Kennis/affiniteit van de ziekenhuisorganisatie en bestuurlijke processen
• Visie op capaciteitsmanagement
• Visie op en ervaring met logistieke processen
• Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Persoonlijkheidskenmerken

• Strategisch en analytisch denkvermogen, neemt initiatieven in de advisering van de Raad van Bestuur, overziet de gevolgen van besluiten en ontwikkelingen
• Sterke executiekracht: het pakken van regie, beslissingen durven nemen en professionals in beweging kunnen brengen
• Overtuigingskracht en tact om belangentegenstellingen te overbruggen, conflictsituaties te beheersen en weerstanden te overwinnen
• Vermogen om overzicht te scheppen en vervolgens rust te creëren

Ons aanbod

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging via inschaling in FWG 75 van CAO Ziekenhuizen € 107.056,- bedraagt. In eerste instantie wordt een jaarcontract aangeboden.

Meer informatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon en de manager HR van Gelre ziekenhuizen voeren gezamenlijk de eerste gesprekken met kandidaten. De verdere selectie vindt plaats bij Gelre ziekenhuizen. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 5 Plaatsing vacature online

Week 5-6 Search kandidaten en responstermijn (10 februari)

Week 7-8 Gesprekken bij Boer & Croon

Week 9-10 Voordracht van kandidaten

Gesprekken selectiecommissie Gelre ziekenhuizen

Gesprekken adviescommissie Gelre ziekenhuizen

Optioneel assessment

Arbeidsvoorwaardengesprek

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 10 februari uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Maurice Hoogeveen en/of Anoesjka van Aanholt. Voor vragen kunt u eveneens contact met hen opnemen (via 020 - 301 43 07).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke ervaring te geven.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies op de website.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt.
Online surfgedrag/reclamecookies
Deze cookies worden enkel ingezet voor het kunnen afspelen van YouTubevideo's via onze website. Er worden dus geen gegevens verzameld voor reclamedoeleinden.

Meer weten